Facebook Instagram YouTube LinkedIn

איך אפשר לחבר את Nokia 8110 לרשת Wifi?

Skip to main content

אנחנו היצרנים של הטלפונים של Nokia. הגעת למקום הנכון. 👍

דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • מכשיר
  • שירות ותיקונים
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
רשתות, Wifi ונתונים ניידים
  • איך אפשר לחבר את Nokia 8110 לרשת Wifi?
  • איך אוכל להשתמש במכשיר Nokia שלי כנקודה חמה לחיבור אלחוטי?
  • איך ניתן לאפס את הגדרות הרשת של הטלפון החכם?

איך אפשר לחבר את Nokia 8110 לרשת Wifi?

נווט אל הגדרות, לחץ על Wifi > פעיל ובחר נקודת Wifi. עבור נקודות Wifi מוצפנות, תזדקק לסיסמה.
האם התשובה עזרה?