כיצד באפשרותי לסגור יישומון שחדל לפעול?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
אפליקציות והגדרות אפליקציה
  • כיצד באפשרותי לסגור יישומון שחדל לפעול?
  • איך סוגרים אפליקציות?
  • איך אפשר לרוקן את המטמון של אפליקציה מותקנת?
  • איך אוכל להסיר אפליקציה מהמכשיר?
  • כיצד ניתן להעביר יישומים לכרטיס SD?

כיצד באפשרותי לסגור יישומון שחדל לפעול?

פתח/י את תפריט Settings (הגדרות) בטלפון שברשותך ובחרי באפשרות Apps (יישומונים). לאחר מכן מצא/י את היישומון הבעייתי ובחר/י באפשרות Force Stop (עצירה כפויה).

האם התשובה עזרה?