راهنمای کاربری Nokia C10

Skip to main content

We're makers of Nokia phones. You're in the right place. 👍

All Devices

Nokia C10

مخاطبين

ذخیره مخاطب از تاریخچه تماس

 1. برای مشاهده تاریخچه تماس روی phone > schedule بزنید.
 2. برای ذخیره شماره موردنظر روی آن بزنید.
 3. روی افزودن مخاطب بزنید. اگر این مخاطب جدید است، اطلاعات مخاطب را وارد کنید و روی ذخیره بزنید. اگر این مخاطب در فهرست مخاطبین شما هست، روی افزودن به موارد موجود بزنید، مخاطب را انتخاب کنید، و روی ذخیره بزنید.

افزودن یک مخاطب

 1. روی مخاطبين > add_circle ضربه بزنید.
 2. اطلاعات را پر کنید.
 3. روی ذخیره بزنید.
Did you find this helpful?
 • تلفنتان را به‌روز نگه‌دارید
 • کلیدها و قسمت‌های مختلف
 • قرار دادن سیم‌کارت و کارت‌های حافظه
 • شارژ کردن تلفن
 • روشن کردن و تنظیم تلفن
 • تنظیمات دو سیم‌کارت
 • قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
 • استفاده از صفحه لمسی
ارتباط با خانواده و دوستان
 • تماس‌ها
 • مخاطبين
 • ارسال پیام
 • ایمیل

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you