راهنمای کاربری Nokia C10

Skip to main content

We're makers of Nokia phones. You're in the right place. 👍

All Devices

Nokia C10

دستگاه‌های پزشکی

عملکرد تجهیزات مخابره امواج رادیویی، از جمله تلفن‌های بی سیم ممکن است در عملکرد دستگاه‌های پزشکی که از محافظ مناسب برخوردار نیستند اختلال ایجاد کنند. برای تعیین اینکه آیا دستگاه در برابر انرژی رادیویی خارجی از محافظ مناسبی برخوردار است یا خیر، با پزشک یا سازنده دستگاه پزشکی خود مشورت کنید.

Did you find this helpful?
  • تلفنتان را به‌روز نگه‌دارید
  • کلیدها و قسمت‌های مختلف
  • قرار دادن سیم‌کارت و کارت‌های حافظه
  • شارژ کردن تلفن
  • روشن کردن و تنظیم تلفن
  • تنظیمات دو سیم‌کارت
  • قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
  • استفاده از صفحه لمسی
اطلاعات محصول و ایمنی

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you