راهنمای کاربری Nokia C10

Skip to main content
All Devices

Nokia C10

محافظت از تلفن با چهره

راه‌اندازی تأیید اعتبار با چهره

راه‌اندازی تأیید اعتبار با چهره
 1. روی تنظیمات > امنیت > قفل‌گشایی با چهره بزنید.
 2. انتخاب کنید کدام روش پشتیبان بازگشایی قفل را می‌خواهید برای قفل صفحه استفاده کنید و از دستورالعمل‌های نشان‌داده‌شده روی تلفن پیروی کنید.

چشم‌هایتان را باز نگه‌دارید و اطمینان یابید چهره‌تان کاملاً مشخص باشد و با چیزی مانند کلاه یا عینک آفتابی پوشیده نشده باشد.

توجه: استفاده از چهره شما برای باز کردن قفل تلفنتان نسبت به استفاده از الگو یا گذرواژه ایمنی کمتر دارد. ممکن است قفل تلفن شما توسط فرد یا چیزی شبیه به شما باز شود. باز کردن قفل با چهره در نور زمینه یا محیط بسیار تاریک یا روشن درست کار نمی‌کند.

بازکردن قفل تلفن با چهره خود

برای باز کردن قفل تلفن، کافی است صفحه را روشن کنید و به دوربین نگاه کنید.

اگر خطای تشخیص چهره وجود دارد، و نمی‌توانید از روش‌های جایگزین ورود به سیستم برای بازیابی یا بازنشانی تلفن به هر صورتی استفاده کنید، تلفن شما نیازمند سرویس خواهد بود. ممکن است لازم باشد هزینه‌های اضافی پرداخت شود و همه اطلاعات شخصی تلفن شما ممکن است حذف شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، با نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز یا فروشنده تلفنتان تماس بگیرید.

Did you find this helpful?
 • تلفنتان را به‌روز نگه‌دارید
 • کلیدها و قسمت‌های مختلف
 • قرار دادن سیم‌کارت و کارت‌های حافظه
 • شارژ کردن تلفن
 • روشن کردن و تنظیم تلفن
 • تنظیمات دو سیم‌کارت
 • قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
 • استفاده از صفحه لمسی
محافظت از تلفن همراه خود
 • محافظت از تلفن با قفل صفحه
 • محافظت از تلفن با چهره
 • تغییر کد پین سیم‌کارت
 • کدهاى دسترسی

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you