راهنمای کاربری Nokia C10

Skip to main content
All Devices

Nokia C10

محیط‌‌های قابل انفجار بالقوه

دستگاه خود را در مکان‌هایی که خطر انفجار وجود دارد مثلاً در نزدیکی پمپ‌های گازوئیل، خاموش کنید. جرقه ممکن است باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی منجر به جراحت و مرگ شود. در مناطق نفتی، تاسیسات شیمیایی یا مناطقی که عملیات انفجار در حال انجام است به محدودیت‌ها توجه کنید. مناطقی که دارای محیط قابل انفجار هستند ممکن است به وضوح مشخص نشوند. این مناطق معمولاً مکان‌هایی هستند که به شما توصیه می‌شود ماشین خود را خاموش کنید، در زیر عرشه کشتی‌ها، تجهیزات انتقال مواد شیمیایی یا ذخیره آنها و مکان‌هایی که هوا در آنها حاوی ذرات و مواد شیمیایی است. با سازندگان خودروهایی که از نفت گاز مایع (مانند پروپان یا بوتان) استفاده می‌کنند، درباره ایمنی استفاده از این دستگاه در مجاورت آنها مشورت کنید.

Did you find this helpful?
  • تلفنتان را به‌روز نگه‌دارید
  • کلیدها و قسمت‌های مختلف
  • قرار دادن سیم‌کارت و کارت‌های حافظه
  • شارژ کردن تلفن
  • روشن کردن و تنظیم تلفن
  • تنظیمات دو سیم‌کارت
  • قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
  • استفاده از صفحه لمسی
اطلاعات محصول و ایمنی

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you