راهنمای کاربری Nokia C10

Skip to main content
All Devices

Nokia C10

تاریخ و ساعت

تنظیم تاریخ و ساعت

روی تنظیمات > سیستم > تاریخ و ساعت بزنید.

به‌روزرسانی خودکار ساعت و تاریخ

می‌توانید تلفن خود را برای به‌روزرسانی خودکار زمان، تاریخ و منطقه زمانی تنظیم کنید. به‌روزرسانی خودکار، یک سرویس شبکه محسوب می‌شود و ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌دهنده سرویس شبکه شما در دسترس نباشد.

 1. روی تنظیمات > سیستم > تاریخ و ساعت بزنید.
 2. استفاده از زمان ارائه شده توسط شبکه را روشن کنید.
 3. استفاده از زمان ارائه شده توسط شبکه را روشن کنید.

تغییر قالب ساعت به ۲۴ ساعته

روی تنظیمات > سیستم > تاریخ و ساعت بزنید و استفاده از قالب ۲۴ ساعته را روشن کنید.
Did you find this helpful?
 • تلفنتان را به‌روز نگه‌دارید
 • کلیدها و قسمت‌های مختلف
 • قرار دادن سیم‌کارت و کارت‌های حافظه
 • شارژ کردن تلفن
 • روشن کردن و تنظیم تلفن
 • تنظیمات دو سیم‌کارت
 • قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
 • استفاده از صفحه لمسی
برنامه‌ریزی روز شما
 • تاریخ و ساعت
 • ساعت زنگ‌دار
 • تقویم

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you