راهنمای کاربری Nokia C10

Skip to main content
All Devices

Nokia C10

تنظیمات دو سیم‌کارت

اگر نوع دو سیم‌کارته دارید، می‌توانید ۲ سیم‌کارت در تلفنتان داشته باشید، برای مثال، یکی برای کار و دیگری برای استفاده شخصی.

تعیین سیم‌کارت مورد استفاده

برای مثال زمانی که تماسی برقرار می‌کنید، می‌توانید بعد از ضربه زدن به دکمه مربوط به سیم‌کارت ۱ یا سیم‌کارت ۲ بعد از شماره‌گیری، انتخاب کنید از کدام سیم‌کارت استفاده شود.

تلفن وضعیت شبکه را برای هر دو سیم‌کارت به‌طور جداگانه نشان می‌دهد. وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، هر دو سیم‌کارت به‌صورت هم‌زمان در دسترس هستند، اما زمانی که یک سیم‌کارت فعال است، برای مثال، زمان برقراری تماس، سیم‌کارت دیگر ممکن است در دسترس نباشد.

مدیریت سیم‌کارت‌ها

نمی‌خواهید کارتان با وقت آزادتان تداخل داشته باشد؟ یا از اتصال داده ارزان‌تری در یک سیم‌کارت استفاده می‌کنید؟ می‌توانید تصمیم بگیرید که از کدام سیم‌کارت می‌خواهید استفاده کنید.

روی تنظیمات > شبکه و اینترنت > سیم‌کارت‌ها بزنید.

تغییرنام یک سیم‌کارت

روی سیم‌کارتی که می‌خواهید تغییرنام دهید بزنید و نام مورد نظر را بنویسید.

انتخاب کنید که از کدام سیم‌کارت برای تماس‌ها یا اتصال داده استفاده شود

از قسمت سیم‌کارت ترجیحی برای، روی تنظیماتی که می‌خواهید تغییر دهید بزنید و سیم‌کارت را انتخاب کنید.
Did you find this helpful?
شروع به کار
  • تلفنتان را به‌روز نگه‌دارید
  • کلیدها و قسمت‌های مختلف
  • قرار دادن سیم‌کارت و کارت‌های حافظه
  • شارژ کردن تلفن
  • روشن کردن و تنظیم تلفن
  • تنظیمات دو سیم‌کارت
  • قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
  • استفاده از صفحه لمسی

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you