راهنمای کاربری Nokia C10

Skip to main content
All Devices

Nokia C10

تماس‌هاى اضطراری

مهم: برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی‌توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضرورى از جمله فوریت‌هاى پزشکى تنها به ارتباط از طریق تلفن بى سیم اعتماد کرد.

قبل از برقراری تماس:

 • تلفن را روشن کنید.
 • اگر صفحه و کلیدهای تلفن قفل است، قفل آن‌ها را باز کنید.
 • به مکانی بروید که آنتن‌دهی خوبی داشته باشد.

در صفحه اصلی، روی phone بزنید.

 1. شماره تلفن اضطرارى رسمى را برای مکان فعلى خودتان وارد کنید. شماره‌هاى تماس اضطرارى در مکان‌هاى مختلف فرق مى‌کند.
 2. روی phone بزنید.
 3. اطلاعات لازم را تا حد ممکن دقیق ارائه دهید. تا وقتی اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

همچنین ممکن است لازم باشد کارهای زیر را انجام دهید:

 • سیم‌کارتی در تلفن قرار دهید. اگر سیم‌کارت ندارید، در صفحه قفل، روی اضطراری بزنید.
 • اگر تلفن کد پین درخواست کرد، روی اضطراری بزنید.
 • محدودیت‌های تماس، نظیر انسداد تماس، شماره‌گیری ثابت، یا گروه کاربری محدود را در تلفنتان خاموش کنید.
 • اگر شبکه تلفن همراه دردسترس نباشد، درصورت دسترسی به اینترنت ممکن است تماس اینترنتی هم بتوانید برقرار کنید.
Did you find this helpful?
 • تلفنتان را به‌روز نگه‌دارید
 • کلیدها و قسمت‌های مختلف
 • قرار دادن سیم‌کارت و کارت‌های حافظه
 • شارژ کردن تلفن
 • روشن کردن و تنظیم تلفن
 • تنظیمات دو سیم‌کارت
 • قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
 • استفاده از صفحه لمسی
اطلاعات محصول و ایمنی

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you