Kako da instaliram MicroSD karticu?

Skip to main content

Mi smo proizvođači Nokia telefona. Na pravom si mestu. 👍

Početna strana za podršku

Teme podrške

  • Uređaj
  • Servisiranje i popravke
  • Kako da bezbedno očistim i dezinfikujem svoj Nokia telefon?
Datoteke i memorija

Kako da instaliram MicroSD karticu?

Kada je telefon uključen, ubacite MicroSD karticu u konektor i pratite sledeće korake:

  1. Kada pravilno ubacite karticu, na ekranu će se pojaviti obaveštenje.
  2. Na obaveštenju dodirnite Podesi.
  3. Dodirnite ili opciju Koristi kao prenosivo skladište ili opciju Koristi kao interno skladište.
  4. Pratite uputstva na ekranu.

Ako niste sigurni da li da izaberete prenosivo ili interno skladište, pročitajte informacije u nastavku.

Da li vam je ovo bilo korisno?