Facebook Instagram YouTube LinkedIn

Kako da omogućim prediktivni tekst na telefonu Nokia 8110?

Skip to main content

Mi smo proizvođači Nokia telefona. Na pravom si mestu. 👍

Početna strana za podršku

Teme podrške

  • Uređaj
  • Servisiranje i popravke
  • Kako da bezbedno očistim i dezinfikujem svoj Nokia telefon?
Jezik i postavke za unos
  • Kako da omogućim prediktivni tekst na telefonu Nokia 8110?
  • Kako da promenim jezik na telefonu Nokia 8110?
  • Kako mogu da omogućim ili onemogućim automatsku ispravku?
  • Kako da podešavam načine unosa na telefonu Nokia 8110?
  • Kako da isključim vibraciju prilikom dodira funkcijskih tastera?

Kako da omogućim prediktivni tekst na telefonu Nokia 8110?

Odaberite Podešavanja sa menija. Idite na Personalizacija > Načini unosa > Korišćenje prediktivnog teksta > Uključi. Nakon toga podesite jezik unosa. Da biste koristili Prediktivni tekst držite pritisnut taster „#“ sve dok se na pomoćnom meniju ne pojavi opcija „Prediktivno“.
Da li vam je ovo bilo korisno?