Kako da premeštam datoteke između memorije za skladištenje telefona i memorijske kartice?

Skip to main content

Mi smo proizvođači Nokia telefona. Na pravom si mestu. 👍

Početna strana za podršku

Teme podrške

  • Uređaj
  • Servisiranje i popravke
  • Kako da bezbedno očistim i dezinfikujem svoj Nokia telefon?
Datoteke i memorija

Kako da premeštam datoteke između memorije za skladištenje telefona i memorijske kartice?

Proverite da li je SD kartica formatirana kao prenosiva memorija. Zatim idite na Postavke > Memorija za skladištenje > Interna memorija za skladištenje > Interna deljena memorija za skladištenje > Datoteke > DCIM, a zatim, na primer, > Kamera. Zatim pritisnite na i zadržite određenu fotografiju > more_vert > Izaberite Premesti u > meni > SD kartica > Premesti.

Da li vam je ovo bilo korisno?