Kako mogu ponovo da pokrenem telefon?

Skip to main content
Početna strana za podršku

Teme podrške

  • Servisiranje i popravke
  • Uređaj
  • Kako da bezbedno očistim i dezinfikujem Nokia ili HMD telefon?
Problemi, podrška i informacije o uređaju

Kako mogu ponovo da pokrenem telefon?

Pritisnite i malo zadržite dugme za uključivanje/isključivanje. Pojaviće se opcije Isključivanje i Ponovo pokreni.

Da li vam je ovo bilo korisno?