Kako da promenim jačinu zvuka za melodije, medijski sadržaj i alarme?

Skip to main content

Mi smo proizvođači Nokia telefona. Na pravom si mestu. 👍

Početna strana za podršku

Teme podrške

  • Uređaj
  • Servisiranje i popravke
  • Kako da bezbedno očistim i dezinfikujem svoj Nokia telefon?
Mediji i druge funkcije
  • Kako da snimim glasovni snimak na svom Nokia pametnom telefonu?
  • Kako da napravim snimak ekrana na svom Nokia pametnom telefonu?
  • Koristite podeljeni ekran: podignite rad sa više programa istovremeno na sledeći nivo
  • Kako da promenim jačinu zvuka za melodije, medijski sadržaj i alarme?

Kako da promenim jačinu zvuka za melodije, medijski sadržaj i alarme?

Pritisnite taster za jačinu zvuka sa strane telefona da biste videli statusnu traku za jačinu zvuka. Zatim dodirnite taster sa strelicom nadole, i podesite klizač na željenu jačinu zvuka.
Da li vam je ovo bilo korisno?