Телефонът ми се загрява, когато се зарежда или когато го използвам.

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Батерия и зареждане

Телефонът ми се загрява, когато се зарежда или когато го използвам.

Нормално е понякога телефонът да загрява при зареждане или когато се използва активно (отворени са много приложения, гледат се дълги видеоклипове, играят се игри и т.н.). Свържете се със сервиз за поддръжка, ако проблемът продължи, по-специално ако това се случи извън видовете употреба, посочени по-горе.

Полезен ли беше този отговор?