Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Мрежи, WiFi и мобилни данни
  • Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?
  • Как да използвам устройството си Nokia или HMD като WiFi точка за достъп?
  • Как да нулирам мрежовите настройки на моя смартфон?

Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?

Отворете Настройки, натиснете WiFi > Вкл. и след това изберете WiFi точка. Когато WiFi точката е криптирана, ще трябва да въведете съответната парола за достъп.
Полезен ли беше този отговор?