Как да рестартирам телефона?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Проблеми, поддръжка и информация за устройството

Как да рестартирам телефона?

Натиснете и задръжте бутона на захранването. Ще се появят опциите за изключване и рестартиране.

Полезен ли беше този отговор?