Защо не мога да изключа звука за затвора на камерата?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Камера и снимки

Защо не мога да изключа звука за затвора на камерата?

Ние трябва да се уверим, че винаги спазваме местното законодателство и разпоредби. Законодателството в някои държави изисква звукът на камерата да не се изключва. Целта на това е да се предотвратят нарушения на личното пространство (например да се снимат хора без тяхно съгласие).

Ако софтуерът Ви е актуален и все още не можете да изключите звука на камерата, това най-вероятно се дължи на разпоредбите за лична неприкосновеност във Вашата държава.

Полезен ли беше този отговор?