Как да променя езика на моя телефон Nokia 8110?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Настройки за език и въвеждане
  • Как да включа текст с подсказване на моя телефон Nokia 8110?
  • Как да променя езика на моя телефон Nokia 8110?
  • Как да активирам или деактивирам автоматичното коригиране?
  • Как да задам методи на въвеждане на моя телефон Nokia 8110?
  • Как да изключа вибрацията при натискане на бутоните?

Как да променя езика на моя телефон Nokia 8110?

Отворете меню Настройки, изберете Персонализация и след това Език.
Полезен ли беше този отговор?