Как да инсталирам наличните актуализации?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Софтуер и актуализации

Как да инсталирам наличните актуализации?

За да проверите дали има налични актуализации, Отворете Настройки > Система > Актуализация на системата > Проверка за актуализации .
Полезен ли беше този отговор?