Персонализирайте лентата със задачи

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Мелодии на звънене и персонализация

Персонализирайте лентата със задачи

Плъзнете пръст надолу от горната част на екрана, за да отворите лентата със задачи. Плъзнете отново надолу и натиснете иконката с химикалка. Сега можете да плъзгате и да поставяте в лентата със задачи иконите на функциите, които искате.

Полезен ли беше този отговор?