Използвайте разделяне на екрана: издигнете многозадачния режим на следващо ниво

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Медия и други функции
  • Как да направя снимка на екрана на смартфоните Nokia и HMD?
  • Как да направя снимка на екрана на моя смартфон Nokia?
  • Използвайте разделяне на екрана: издигнете многозадачния режим на следващо ниво
  • Как да променя силата на звука за мелодия на звънене, медийни файлове и аларми?

Използвайте разделяне на екрана: издигнете многозадачния режим на следващо ниво

Натиснете квадратния бутон, за да видите отворените приложения. Натиснете и задръжте приложение, след което го плъзнете нагоре до половината на екрана.

Полезен ли беше този отговор?