Как да инсталирам MicroSD карта?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Файлове и съхранение

Как да инсталирам MicroSD карта?

При включен телефон, вкарайте MicroSD картата в слота за карти и следвайте стъпките по-долу:

  1. Когато картата е поставена правилно, на екрана ще се появи известие
  2. На прозореца с известието, натиснете Настройване
  3. Натиснете „Използване като преносимо място за съхранение“, или „Използване като вътрешно място за съхранение“
  4. Следвайте инструкциите на екрана

Ако не сте сигурни дали да изберете преносимо или вътрешно място за съхранение, моля, вижте по-долу за повече информация.

Полезен ли беше този отговор?