Как да използвам моето устройство Nokia като WiFi точка за достъп?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Мрежи, WiFi и мобилни данни
  • Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?
  • Как да използвам моето устройство Nokia като WiFi точка за достъп?
  • Как да нулирам мрежовите настройки на моя смартфон?

Как да използвам моето устройство Nokia като WiFi точка за достъп?

При Android Oreo отворете Настройки > Мрежа и интернет > Точка за достъп и тетъринг. При Android Nougat пътят е малко по-различен: Настройки > Повече > Тетъринг и мобилна точка за достъп. Имайте предвид, че мобилните данни трябва да бъдат включени.
Полезен ли беше този отговор?