Как да използвам устройството си Nokia или HMD като WiFi точка за достъп?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Мрежи, WiFi и мобилни данни
  • Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?
  • Как да използвам устройството си Nokia или HMD като WiFi точка за достъп?
  • Как да нулирам мрежовите настройки на моя смартфон?

Как да използвам устройството си Nokia или HMD като WiFi точка за достъп?

За Android Oreo отидете на Настройки  > Мрежа и интернет  > Точка за достъп и тетъринг. За Android Nougat пътят е малко по-различен: Настройки  > Още  > Тетъринг и преносима точка на достъп. Имайте предвид, че мобилните данни трябва да бъдат включени.

Полезен ли беше този отговор?