Как да премахна SD картата от телефона си?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Файлове и съхранение

Как да премахна SD картата от телефона си?

Преди да премахнете SD картата от телефона си, силно Ви препоръчваме първо да я демонтирате чрез функцията за изваждане. Това става по следния начин. Ако премахнете SD картата, без преди това да сте я демонтирали, може да загубите данни.

  1. Влезте на Настройки > Устройство > Място за съхранение
  2. Натиснете Изваждане, за да демонтирате SD картата
  3. Сега вече можете да извадите SD картата от телефона

Моля, имайте предвид, че ако някои от приложенията Ви са използвали SD картата за съхранение на данни, то тези приложения може да не работят изправно, след като картата е извадена.

Полезен ли беше този отговор?