Как мога да добавям и да премахвам модули от началния екран на моя смартфон?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Мелодии на звънене и персонализация

Как мога да добавям и да премахвам модули от началния екран на моя смартфон?

В началния екран натиснете и задръжте пръст на някое празно място. От опциите, които ще се появят, изберете Добавяне на модул
Полезен ли беше този отговор?