Как да свържа Bluetooth устройство към моя телефон Nokia 8110? Как става споделянето на файлове с Bluetooth?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
GPS, Bluetooth и други връзки

Как да свържа Bluetooth устройство към моя телефон Nokia 8110? Как става споделянето на файлове с Bluetooth?

За да свържете Bluetooth, изберете Настройки > Мрежи и свързване > Bluetooth > Вкл. > Устройства наблизо, след това изберете устройството, с което искате да сдвоите телефона. Уверете се, че сте въвели една и съща парола.

За да прехвърлите файл чрез Bluetooth, натиснете Управление на файлове и изберете файла, който искате да изпратите. Изберете Споделяне > Bluetooth и след това изберете сдвоеното устройство. На сдвоеното устройство ще се появи изскачащ прозорец, в който да потвърдите прехвърлянето на файла.

Полезен ли беше този отговор?