Как да регулирам размера на текста, който се показва на моя телефон?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Мелодии на звънене и персонализация

Как да регулирам размера на текста, който се показва на моя телефон?

Отворете Настройки > Достъпност > Размер на шрифта. Изберете желания размер на шрифта, като използвате плъзгача и примерния текст.
Полезен ли беше този отговор?