Изглежда, че актуализацията на системата чрез OTA е неуспешна. Какво да правя?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Софтуер и актуализации

Изглежда, че актуализацията на системата чрез OTA е неуспешна. Какво да правя?

Времето, необходимо за завършване на OTA актуализация, зависи от размера на актуализацията. Най-добре да извършите актуализацията, когато имате достатъчно силен обхват.

  1. Стартирайте актуализацията
  2. Телефонът ще се рестартира и за известно време на екрана ще се показва само прозорец

Ако в продължение на няколко минути няма промяна на екрана:

  1. Натиснете едновременно бутоните за усилване на звука и за захранване и ги задръжте за 10 секунди – това ще накара телефона да се рестартира
  2. След като телефонът е рестартиран, отидете на Настройки > Информация за телефона > Актуализация на софтуера и се опитайте да инсталирате приложението отново

Ако проблемът не е разрешен, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Полезен ли беше този отговор?