Как мога да задам пренасочване на обажданията на моя телефон Nokia 8110?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
SIM карти, контакти и обаждания

Как мога да задам пренасочване на обажданията на моя телефон Nokia 8110?

Отворете клавиатурата за набиране и отворете меню “Опции“. Отворете Настройки > Профили за обаждане и изберете SIM картата. След това UIM/SIM карта > Настройки за обаждане и изберете Пренасочване на обаждане.
Полезен ли беше този отговор?