Как да включа GPS местоположение на моя телефон Nokia 8110?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
GPS, Bluetooth и други връзки

Как да включа GPS местоположение на моя телефон Nokia 8110?

Изберете меню Настройки и натиснете Геопозициониране.
Полезен ли беше този отговор?