Facebook Instagram YouTube LinkedIn

Защо свободното място за съхранение е по-малко от посоченото в спецификациите на телефона?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Файлове и съхранение

Защо свободното място за съхранение е по-малко от посоченото в спецификациите на телефона?

Както при повечето смартфони, операционната система и предварително инсталираните приложения заемат известна част от паметта.

Полезен ли беше този отговор?