Как да се обаждам и да отговарям на обаждания на телефон Nokia?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
SIM карти, контакти и обаждания

Как да се обаждам и да отговарям на обаждания на телефон Nokia?

За да се обадите, започнете да въвеждате телефонния номер на клавиатурата или отворете вече запазен контакт. Когато въведете номера или изберете контакта, просто натиснете бутона за обаждане.

Отговарянето на обаждане се различава леко при смартфоните и мобилните телефони, но като цяло трябва да натиснете или да плъзнете бутона за отговор, докато телефонът звъни.

Някои мобилни телефони се отварят с плъзгане или разгъване. При тях, за да отговорите на обаждане, трябва да отворите телефона.

Полезен ли беше този отговор?