Как да се обаждам и да отговарям на обаждания на телефоните Nokia и HMD?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
SIM карти, контакти и обаждания

Как да се обаждам и да отговарям на обаждания на телефоните Nokia и HMD?

За да се обадите, започнете да въвеждате телефонния номер на клавиатурата или отворете вече запазен контакт. Когато въведете номера или изберете контакта, просто натиснете бутона за обаждане.

Отговарянето на обаждане се различава леко при смартфоните и мобилните телефони, но като цяло трябва да натиснете или да плъзнете бутона за отговор, докато телефонът звъни.

Някои мобилни телефони се отварят с плъзгане или разгъване. При тях, за да отговорите на обаждане, трябва да отворите телефона.

Полезен ли беше този отговор?