Как да използвам функцията за безжично свързване NFC?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
GPS, Bluetooth и други връзки

Как да използвам функцията за безжично свързване NFC?

Отворете Настройки > Свързани устройства > NFC.
Полезен ли беше този отговор?