Как да инсталирам и използвам микро SD карта на устройството си Nokia?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Файлове и съхранение

Как да инсталирам и използвам микро SD карта на устройството си Nokia?

За да инсталирате микро SD карта в устройството, първо трябва да го изключите. Отворете слота за микро SD карта – тя обикновено се намира в слота, в който е инсталирана SIM картата.

Поставете микро SD картата водоравно в слота. Затворете слота и включете устройството. Може да е необходимо известно време, докато устройството настрои микро SD картата. Ако имате някакви съмнения, влезте в настройките на паметта на устройството и проверете статуса на SD картата.

Полезен ли беше този отговор?