Как мога да архивирам своите файлове?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Файлове и съхранение

Как мога да архивирам своите файлове?

Отворете Настройки > Система > Архивиране и включете опцията за архивиране.
Полезен ли беше този отговор?