Защо функцията на бутона за включване е променена?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Софтуер и актуализации

Защо функцията на бутона за включване е променена?

При Android 11, когато натиснете и задържите бутона за включване, ще се отвори меню, от което можете да изберете дали да изключите или да рестартирате телефона.

При Android 12 Google са променили леко настройката по подразбиране на бутона за включване. Когато натиснете и задържите бутона за включване, ще се активира Google Assistant. За да отворите менюто за изключване и рестартиране, натиснете едновременно бутона за включване и бутона за сила на звука.

Ако искате да промените тази настройка на бутона за включване, както при Android 11, влезте в Настройки > Система > Жестове > Натискане и задържане на бутона за включване и изключете настройката.

Полезен ли беше този отговор?