Какво трябва да направя, ако забравя кода за заключване на телефона?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Сигурност и поверителност

Какво трябва да направя, ако забравя кода за заключване на телефона?

Ако забравите кода и телефонът е заключен, трябва да потърсите помощ от сервиз. Услугата може да се заплаща и има вероятност всички лични данни на Вашия телефон да бъдат изтрити. За повече информация се свържете с център за обслужване или с доставчика на телефона.

Полезен ли беше този отговор?