Защо сензорът за близост на моя телефон Nokia G60 не работи?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Сензорът за близост на Nokia G60 не работи
  • Защо сензорът за близост на моя телефон Nokia G60 не работи?

Защо сензорът за близост на моя телефон Nokia G60 не работи?

Защитните калъфи и панели понякога могат да възпрепятстват работата на сензора за близост. Ако сте поставили защитен калъф или панел на Nokia G60, опитайте да извадите телефона. Ако сензорът за близост продължава да не функционира според очакванията, можете да го тествате, като използвате инструментите за диагностика в приложението My Device:

Отворете приложението My Device Отворете „Изправност на устройството“ Изберете „Тестване на устройство“ и натиснете бутона , за да стартирате тест Изберете „Разширена диагностика“ Отворете „Сензори“ Изберете „Сензор за близост“ и извършете теста, като следвате инструкциите

Ако тестът на сензора за близост е неуспешен, може да се наложи устройството да бъде ремонтирано. Можете да проверите опциите за ремонт в менюто „Поддръжка“ на приложението My Device.

Полезен ли беше този отговор?