Какво е Google Lens?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Обслужване и ремонт
  • Устройство
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia или HMD?
Камера и снимки

Какво е Google Lens?

Google Lens Ви предлага нов начин да се свързвате със света чрез телефона. Google Lens се интегрира с Google Assistant и така можете да търсите обекти и места чрез камерата. Имайте предвид, че Google Lens работи на всяко устройство с последна версия на Google Photos. В момента можете да използвате Google Lens само ако езикът на Вашето устройство е английски.
Полезен ли беше този отговор?