Как да върна фабричните настройки и да изтрия данните от моя телефон?

Skip to main content

Ние сме производителите на телефоните Nokia. На правилното място сте 👍

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

  • Устройство
  • Обслужване и ремонт
  • Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Проблеми, поддръжка и информация за устройството

Как да върна фабричните настройки и да изтрия данните от моя телефон?

Отворете Настройки > Система > Опции за нулиране > Изтриване на всички данни. Така ще върнете фабричните настройки.
Полезен ли беше този отговор?