ฉันจะล้างแคชของแอปที่ติดตั้งแล้วได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แอปและการตั้งค่าแอป
  • สามารถปิดแอปที่ไม่ทำงานได้อย่างไร
  • ฉันจะปิดแอปได้อย่างไร
  • ฉันจะล้างแคชของแอปที่ติดตั้งแล้วได้อย่างไร
  • ฉันจะลบแอปออกจากโทรศัพท์ได้อย่างไร
  • การย้ายแอปไปใส่ในการ์ด MicroSD?

ฉันจะล้างแคชของแอปที่ติดตั้งแล้วได้อย่างไร

นำทางไปที่ การตั้งค่า > แอปและการแจ้งเตือน > แอปทั้งหมด เลือกแอปจากรายการแล้ว > ที่เก็บข้อมูล > ล้างแคช
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่