ฉันจะใช้อุปกรณ์ Nokia เป็น WiFi ฮอตสปอตได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
เครือข่าย, Wifi และข้อมูลมือถือ
  • ฉันจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ Nokia 8110 ของฉันกับเครือข่าย Wifi ได้อย่างไร
  • ฉันจะใช้อุปกรณ์ Nokia เป็น WiFi ฮอตสปอตได้อย่างไร
  • ฉันจะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของสมาร์ทโฟนได้อย่างไร

ฉันจะใช้อุปกรณ์ Nokia เป็น WiFi ฮอตสปอตได้อย่างไร

สำหรับ Android Oreo ให้นำทางไปที่ การตั้งค่า >  เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  >  ฮอตสปอตและการเชื่อมโยงเครือข่าย สำหรับ Android Nougat ขั้นตอนจะแตกต่างกันเล็กน้อย: การตั้งค่า  >  เพิ่มเติม  >  การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา โปรดทราบว่าต้องเปิดใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถืออยู่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่