ทำไมโทรศัพท์ตัวเครื่องค่อนข้างร้อน และปิดแอปหรือทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แบตเตอรี่และการชาร์จ

ทำไมโทรศัพท์ตัวเครื่องค่อนข้างร้อน และปิดแอปหรือทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว

เมื่ออุปกรณ์ทำงานเป็นเวลานาน คุณอาจรู้สึกเหมือนตัวเครื่องค่อนข้างร้อน ในกรณีนี้ส่วนใหญ่เป็นอาการปกติ เพื่อไม่ให้มีอาการค่อนข้างร้อนเกิน อุปกรณ์จะปรับตัวทำงานช้าลงโดยอัตโนมัติ ปรับหน้าจอสลัวมากขึ้นระหว่างวิดีโอคอล ปิดแอป ปิดการชาร์จ และปิดตัวเองหากจำเป็น หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ให้นำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่