เหตุใดเซ็นเซอร์ระยะใน Nokia G60 ของฉันจึงไม่ทำงาน

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
เซ็นเซอร์ระยะใน Nokia G60 ไม่ทำงาน
  • เหตุใดเซ็นเซอร์ระยะใน Nokia G60 ของฉันจึงไม่ทำงาน

เหตุใดเซ็นเซอร์ระยะใน Nokia G60 ของฉันจึงไม่ทำงาน

ในบางครั้ง เคสและฝาป้องกันก็อาจรบกวนการทำงานของเซ็นเซอร์ระยะได้ หากคุณใส่เคสหรือฝาป้องกันไว้บน Nokia G60 ให้ลองถอดโทรศัพท์ออกมา หากเซ็นเซอร์ระยะยังคงไม่ทำงานอย่างที่ควร คุณสามารถทดสอบเซ็นเซอร์ระยะของคุณได้โดยใช้เครื่องมือวินิจฉัยในแอป My Device:

เปิดแอป My Device ไปที่ "Device Health" (ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์) ไปที่การทดสอบอุปกรณ์แล้วกดปุ่มเพื่อเริ่มต้น เลือก "Advanced Diagnostics" (การวินิจฉัยขั้นสูง) ไปที่ "Sensors" (เซ็นเซอร์) เลือก "Proximity Sensor" (เซ็นเซอร์ระยะ) และทดสอบตามคำแนะนำ

หากทดสอบเซ็นเซอร์ระยะไม่สำเร็จ คุณอาจจำเป็นต้องนำอุปกรณ์เข้ารับการซ่อมแซม คุณสามารถตรวจสอบตัวเลือกการซ่อมแซมได้จากเมนู "Support" (การสนับสนุน) ของแอป My Device

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่