ฉันจะบันทึกชื่อผู้ติดต่อรายใหม่ไปยัง SIM, โทรศัพท์ หรือบัญชี Google ได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
SIM, รายชื่อผู้ติดต่อ และการโทร

ฉันจะบันทึกชื่อผู้ติดต่อรายใหม่ไปยัง SIM, โทรศัพท์ หรือบัญชี Google ได้อย่างไร

นำทางไปที่ รายชื่อผู้ติดต่อ > add_circle > กล่องดรอปดาวน์: เลือกบัญชีหรืออุปกรณ์ โดย SIM ตามค่าเริ่มต้นจะไม่สามารถใช้เพื่อจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่