ฉันจะจับภาพหน้าจอในสมาร์ทโฟนของ Nokia ได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
สื่อและฟีเจอร์อื่นๆ

ฉันจะจับภาพหน้าจอในสมาร์ทโฟนของ Nokia ได้อย่างไร

หากต้องการจับภาพหน้าจอ ให้เปิดแผงการแจ้งเตือนและลากแถบสถานะลงมาด้านล่าง แตะที่ "จับภาพหน้าจอ" คุณสามารถดูภาพหน้าจอได้ใน คลังภาพ อีกวิธีหนึ่งในการจับภาพหน้าจอคือการกดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่