ฉันจะตั้งวิธีป้อนอินพุทบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
การตั้งค่าภาษาและอินพุท

ฉันจะตั้งวิธีป้อนอินพุทบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

เปิด การตั้งค่า จาดนั้นไปที่ การปรับให้เหมาะกับคุณ > วิธีป้อนอินพุท แล้วเลือกวิธีป้อนอินพุทที่คุณต้องการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่