ฉันจะการนำการ์ด MicroSD ออกจาก โทรศัพท์ได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ไฟล์และที่เก็บข้อมูล

ฉันจะการนำการ์ด MicroSD ออกจาก โทรศัพท์ได้อย่างไร

ก่อนถอดการ์ด MicroSD ออกจากโทรศัพท์ แนะนำให้กดปุ่มเพื่อยืนยันการเอาออก เพื่อเป็นการ ป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > อุปกรณ์ > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  2. กดเลือกปุ่ม เอาออก เพื่อยืนยันการถอดการ์ด MicroSD
  3. นำการ์ด MicroSD ออกจากตัวเครื่อง

หมายเหตุ หากแอปของคุณใช้การจัดเก็บข้อมูลในการ์ด MicroSD แอปนั้นจะไม่สามรถใช้ได้หาก ทำการยืนยันเอาการ์ดออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่