ทำไมฉันจึงไม่สามารถปิดเสียงชัตเตอร์ได้?

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
กล้องและรูปถ่าย

ทำไมฉันจึงไม่สามารถปิดเสียงชัตเตอร์ได้?

เราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่นอยู่เสมอ กฎหมายในบางประเทศกำหนดให้ไม่ต้องปิดเสียงกล้อง เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนบุคคล (เช่น การถ่ายภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อื่น)

หากซอฟต์แวร์ของคุณอัปเดตแล้ว และคุณยังไม่สามารถปิดเสียงกล้องได้อาจเป็นเพราะกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่